james bond

Berita Global
Selepas penggambaran tamat, kereta efek itu dijual kepada pengumpu kenderaan dan bertukar tangan…