minor change

Model Terbaharu
Tepat seperti apa yang kami siarkan sebelum ini, salah sebuah motosikal terlaris Hong Leong Yamaha…