kesesakan

Berita Global
Namun, apa yang terjadi di Connecticut, New England didapati sedikit berbeza berbanding kes…