JKR

Berita Domestik
IBARAT Cengkaman Brek Begitulah yang dapat dirumuskan setakat ini terhadap cadangan menurunkan had…
Informasi
Informasi itu mengandungi laluan-laluan alternatif sekiranya jalan utama mengalami kesesakan yang…
Informasi
Jalan-jalan Persekutuan merupakan rangkaian jalan raya utama yang diwartakan di bawah kuasa Menteri…
Jabatan Kerja Raya (JKR) dan Lembaga Getah Malaysia (LGM) kini sedang menilai kesesuaian turapan…
Lain-lain
Gunung Ledang merupakan gunung tertinggi di Johor dan terkenal dengan mitos sejarah iaitu Puteri…