Datuk Aishah Ahmad

Informasi
  Beliau berkata, daripada jumlah itu, 513,000 unit adalah daripada kenderaan penumpang manakala…