Honda - Kempen Penukaran Beg Udara. Sesi temubual bersama pemilik kenderaan.