Pemilik dan pengeluar EV di Malaysia nikmati pelbagai insentif cukai

oleh Penyumbang Rencana|
Sejak bulan Januari 2022, pengeluar kereta elektrik (EV) di Malaysia boleh menikmati manfaat dari pelbagai pengecualian cukai, termasuk ke atas import, eksais dan jualan.

Manakala pembeli juga boleh menuntut pelepasan cukai untuk memiliki EV, ianya sebagai usaha kerajaan untuk mengurangkan kos pembuatan dan pemilikan kenderaan sifar pelepasan. 

Tujuan cukai ini diwujudkan adalah untuk menggalakkan penggunaan EV di Malaysia, selaras dengan matlamat kerajaan untuk mengurangkan pelepasan karbon sambil mengekalkan daya saing industri automotif negara.

Insentif cukai EV Malaysia terbahagi kepada tiga kategori, iaitu import, pemasangan tempatan dan pemilik individu.

Selain itu, cukai ini juga hanya terpakai untuk kereta elektrik sepenuhnya, tidak termasuk kereta hibrid.

Antara kategori insentif cukai yang ditawarkan ialah:

  • Import  -  EV yang diimport (CBU) memperoleh pengecualian penuh duti eksais dan import sehingga akhir tahun 2023
  • Pemasangan tempatan - EV dengan pemasangan tempatan (CKD) memperoleh pengecualian penuh duti eksais dan import, serta pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan (SST) sehingga akhir tahun 2025.
  • Pemilik - Para pemilik EV dikecualikan untuk membayar cukai jalan dan boleh menuntut pengecualian cukai peribadi sehingga RM 2,500 untuk kos yang berkaitan dengan perkakasan dan perkhidmatan pengecasan EV, termasuk yuran pembelian, pemasangan, penyewaan dan langganan kemudahan pengecasan EV,  sehingga akhir tahun 2023.

Semua insentif cukai yang dinyatakan telah berkuat kuasa bermula 1 Januari 2022, kecuali pengecualian cukai jalan untuk pemilik, berkuat kuasa pada 15 Februari 2022.

Penggubal dasar berharap bahawa insentif cukai yang ditawarkan untuk pemasangan tempatan akan membawa kepada pembangunan industri pemasangan EV seecara domestik.

Sumber: ASEAN Briefing

Penulis : Ahmad Danial Yasin

Berita Berkenaan

Berita Global
"Adik" kepada Volvo EX90 ini disasarkan sebagai satu alternatif yang lebih mampu milik kepada model…
Berita Global
Negara gajah putih itu ialah pusat pengeksport kenderaan dan juga komponen automotif yang terbesar…
Berita Global
Menerusi pendekatan terbaharu House of Brands itu, JLR mahu memfokuskan kepada empat jenama utama…